Brian & Jet

Dòng bút ký tên Rollerball ra đời vào năm 1963 bởi công ty Nhật Bản Ohto. Dòng bút sử dụng mực lỏng tương tự như bút máy. Dòng bút Rollerball là kết hợp giữa sự tiện dụng của bút bi và nét mực mượt mà của bút máy.