Bút Bi (Ballpoint)

Dòng bút ký tên Ballpoint hay còn gọi là bút bi. Bút bi có chứa một ống mực đặc biệt, khi viết, mực được in lên giấy là nhờ chuyển động lăn của một viên bi nhỏ, với đường kính khoảng từ 0,5 đến 1,2mm, gắn nơi đầu ống chứa mực. Loại mực dùng cho bút bi khô rất nhanh, ngay sau khi được viết lên giấy