Mạng Kim

Mạng Kim đại diện cho cho sự cứng rắn và khả năng chứa đựng, là sự truyền đạt thông tin, ý tưởng sắc sảo và sự công minh. Mạng Kim thường mang giá trị tiềm ẩn, nội lực vững chắc, gia cố bền bỉ. Để khích lệ cho người mệnh Kim bạn nên lựa chọn những món quà tặng phù hợp với bản mệnh của họ.