Mạng Thổ

Mạng Thổ tượng trưng cho cội nguồn của sự sống biểu thị cho lòng công bằng, trí khôn ngoan và bản năng. Để tiếp sức cho người mệnh Thổ bạn nên lựa chọn những món quà tặng phù hợp với bản mệnh của họ.